Nieuws
Teams
Programma
Uitslagen en standen
Verslagen

Clubinformatie
Lidmaatschap
Contributie
Sponsoren
SponsorKliks
Zaal
Fotoboek
Gastenboek
Inloggen

<<     Juni 2019     >>
Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vri
Zat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Notulen ALV 24 mei 2017

Algemene ledenvergadering

Seizoen 2016 – 2017

24 mei 2017


Welkom

Vaststellen agenda

Goedkeuring notulen 18-05-2016

 • Geen op- of aanmerkingen.

Ingekomen Stukken & Mededelingen

 • Ingekomen stukken:
  • Volleybalschool
  • Key positie commissies, bijvoorbeeld PR
  • Vacatures
  • Scheidsrechters, toekomst
 • Opgenomen in de agenda.
 • Afmeldingen
  • Wouter Kamp
  • Maartje van Kleef
  • Meike Berendse
  • Dirk van Dongen
  • Peter de weert
  • Robbert Janssen
  • Arjen Vleugel
  • Kelly Zwiep
  • Wendy van Gorp
  • Peter Broeders
  • Inge Broeders-Dermois
  • Joyce Zijlmans
  • Elise Schreuders (Mandy Bierman)
  • Jan Boons
  • Arno de Hond (czn)
  • Jan van Dongen
  • Frank Passier
  • Melvin Vos
  • Antje Snels-Zijlmans
  • Luke de Ruijter
  • Bram Meijnders

Jaaroverzicht

Organisatie 2016 / 2017

 • overzicht senioren organisatie
 • overzicht jeugd organisatie

Augustus
 • Opening van het seizoen met 1e bestuursvergadering. Vergaderingen vinden maandelijks plaats.
 • Start trainingen met 4 damesteams, 5 herenteams, 4 jeugdteams en CMV-jeugd.

September
 • 1e thuiswedstrijd op 24 september
 • Aankondiging Spek de Clubkas
  Actie van Rabobank De Langstraat.
  Wederom samenwerking tussen V.C. Atak ’55 en VV Waspik
 • 1e CMV toernooi op 25 september
 • Vriendjes- en vriendinnetjesdag

Oktober
 • Stemperiode van Spek de Clubkas van start.
  Pro-actieve houding van zowel Atak als VV Waspik.
 • Speciaal vervoer met spelersbus voor de CMV-kids door winnen van prijs bij de ANWB
 • Uitreiking geldprijs Spek de Clubkas.
  Prachtig resultaat van € 1.047,13

November
 • Structureel georganiseerde
 • Atak-loterij bij thuiswedstrijden.

December
 • Sinterklaas
 • Jongens gezocht op voorpagina Dorpskrant
 • Afsluiting 1e seizoenshelft met traditionele Frikandellentoernooi.
  • Met wederom een jeugd frikandellentoernooi.
  • Grote opkomst bij zowel de jeugd als de senioren!

Januari
 • Wederom in de media
  • met zoektocht naar
  • nieuwe jongens
 • Veel activiteit op
  • Facebookpagina
  • Atak

Februari
 • CMV toernooi in Tilburg
 • Carnavalstraining CMV
 • Carnatak op 18 februari

Maart
 • Bingo en Huldiging Jubilarissen
 • Voorlaatste thuiswedstrijd op 25 maart

April
 • 1 april actie– Guerrilla Marketing
  • Rabobank Stickers Plakken - € 500,-
 • Sponsoravond bij Slagerij Snels
 • Laatste thuiswedstrijd op zaterdag 8 april
 • Kampioenen H4
 • Helaas ook degradatie van Heren 1, Heren 2, Dames 1 en Dames 2
 • Ook plaatsing door H5 voor promotiewedstrijden, die zij helaas net niet wisten te winnen.
 • Laatste CMV-toernooi in Waspik
 • Start wervingsactie met het geven van 1e clinics voor 4 basisscholen
 • Atak aanwezig op Koningsspelen
 • Drukbezochte vrijwilligersdag

Mei
 • Laatste training CMV-kids
 • 2e ronde met Atak-clinics op 4 basisscholen
 • ATAK BEACH 2017 met fantastische demonstratiewedstrijd Brouwer/Meeuwsen en clinic op maandag voor 350 kids!

Complimenten
 • Aan alle teams voor hun getoonde inzet.
 • Aan alle commissies voor hun inzet en enthousiasme tijdens dit seizoen.
 • Alle commissies zijn belangrijk en houden onze club draaiende.
 • Dank

Verslag secretaris

 • Goochelen met getalletjes
 • Ledenstand per 15-5-2017
  betaalde kracht: 2
  erelid: 6
  spelend-lid: 161
  verenigingslid: 83
 • Spelende leden: Vrouw / Man
  man: 66
  vrouw: 97
  totaal: 163
 • Spelende leden: jeugd / senioren
  senioren: 82
  jeugd: 81
  totaal: 163
 • Aantallen per leeftijd
  < 99 82
  < 18 16
  < 16 17
  < 14 12
  < 12 10
  < 10 15
  < 8 11 totaal 163
 • Ledenstand per 23-5-2017
  241 leden
 • Spelende leden in de tijd
  2006: 144
  2010: 159
  2011: 164
  2012: 167
  2013: 170
  2014: 173
  2015: 174
  2016: 166
  2017: 163

Financiële zaken

Financieel verslag penningmeester

 • Realisatie seizoen 2015/2016
 • Balans per 31 augustus 2016
 • Decharge bestuur
 • Beach
 • Realisatie kosten 2015/2016 (1/2)
 • Realisatie kosten 2015/2016 (1/2)
 • Realisatie seizoen 2015/2016
 • Balans per 31 augustus 2016
 • Over het gevoerde financiële beleid 2015/2016

Verslag kascommissie en benoeming leden.

Kascontrolecommissie:
Elaine Smulders geeft uitleg over de controles die de commissie heeft uitegevoerd.
de commissie is tot de slotsom gekomen, dat de financiële verslaglegging keurig is vastglegd.
Zij vraagt de vergadering dan ook om het bestuur decharge te verlenen.

Elaine ia aftredend lid van de commissie.
Maartje blijft nog één jaar lid van de commissie
Van uit de vergadering wil Jacques Koppers de commssie aanvullen.

Decharge bestuur

Bij handopsteking wordt door de vergadering decharge verleend.

Meer financiële zaken: Begroting en contributie 2017-2018.

 • Begroting seizoen 2017/2018 1/3
 • Begroting seizoen 2017/2018 2/3
 • Begroting seizoen 2017/2018 3/3
 • Aandachtspunten 1/2
 • Aandachtspunten 2/2
  Vraag Peggy Kottier: het bedrag voor het jeugdkamp staat op €500.
  Het bedrag voor het kamp wordt ieder jaar op €500 vastgesteld.
  Na twee jaar heb je dan €1.000 voor het kamp.
 • Contributievoorstel 2017/2018
  Het voorstel van de penningmeester wordt door de vergadering aanvaard.
 • Tot slot …

Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar:
  • Gitte
  • John
  • Mark
  • Ronnie
  • Stefan
  • Stijn
  • Wieteke
 • Niet herkiesbaar:
  • Raymond
 • Nieuwe kandidaten:
  • Elaine
  Elaine wordt beëdigd als nieuwe penningmeester.

Scheidsrechters

 • Voor het komend seizoen doen “we” weer een noodgreep op de ‘oude’ garde.
 • Dit echt de laatste keer!
 • Diploma scheidsrechters:
  • Maik Siemons
  • Kars Smeulders
 • Leeftijd is niet belangrijk!
 • Er moeten meer mensen richting "UIT" scheidsrechter!

Ceremonieel intermezzo

 • Albert Zwerver krijgt de gouden Nevobo speld uitgeereikt door Ard Kramer, bondsraadlid van "Zuid", omdat hij 40 jaar actief scheidsrechter is.
 • Heren 4 wordt nogmaals in het zonnetje gezet voor hun behaalde kampioenschap in de derde klasse. Zij ontvingen van de Nevobo een mooie plaquette.

Beleid voor de toekomst.

 • Voortzetting veranderproces, dorpsclub krijgt regiofunctie
 • In ontwikkeling
  • Speerpunten gepresenteerd tijdens ALV 2015 / 2016:
   • Introduceren Jeugdafdeling - Afgerond
   • Sponsoring - Code ROOD!!
   • Inzet officials - Moet gaan gebeuren in 2017 / 2018
   • Nieuwe Communicatie - Loopt goed
   • Externe contacten verbeteren - Loopt goed
 • Op vele plekken loopt het binnen Atak goed,
  Maar ………
  De organisatie wordt (te) afhankelijk van een (te) kleine groep mensen.
 • Speerpunten vanaf 2017 / 2018
  • Opleiden Jeugdtrainers voor hogere kwaliteit trainingen
  • Sponsorcommissie moet bezet zijn vanaf 2017 / 2018
  • Inzet officials moet čcht worden uitgebouwd in 2017 / 2018
  • Aanbod van trainers en jeugdtrainers moet omhoog
  • Groep vrijwilligers moet worden aangevuld
 • Zet je in voor Atak, ook dan blijft Atak in de toekomst interessant voor nieuwe leden en leuk voor huidige leden!

Volleybalschool

 • Vanaf 2017 / 2018 zal de volleybalschool na een succesvolle proefperiode in 2016 / 2017 worden voortgezet!

Organisatie en vacatures.

 • Organisatie 2017 / 2018
 • Vacature
  • Oproep voor vacatures.
 • Vacatureacature overzicht
  • Jeugdcoördinator
  • Jeugdcommunicatie
  • Jeugdactiviteiten
  • Sponsorcommissie (3 maal)
  • Beachcommissie?
  • Communicatie commissie
  • Competitie commissie: zaalwacht
  • Kampcommissie
  • Loterij commissie (2 maal)
  • Activiteiten commissie
 • Aanmelden
  • Meld je nu of na afloop van de ALV aan bij het bestuur en draag je steentje bij aan Atak!!
   • Karlijn blijft lid van de TC
   • Myrthe Rombouts is al aangemeld voor de Activiteiten Commissie
   • Mariska van Gorp meldt zich aan voor de Communicatie Commissie
   • Robin Meeus wil helpen met training geven bij de CMV, afhaneklijk van schoolrooster

Teams 2017-2018

 • Technische Commissie presenteert:
 • De teams voor 2017-2018
  1. CMV
   • Bibi Ottevanger
   • Marre Boninga
   • Sietse van Gerwen
   • Noa van der Heijden
   • Suus van Loon
   • Jet van Oversteeg
   • Isa Schellekens
   • Lynn Smits
   • Zoe Donks
   • Evy Erkens
   • Benthe Veldhuizen
   • Emma Tuerlings
   • Fenne van der Velden
   • Iris van Woensel
   • Mette van Bon
   • Pleun van der Plas
   • Puck van Oversteeg
   • Robin Passier
   • Mirthe Schellekens
   • Mirte Kemmeren
   • Hylke Bonninga
   • Noortje Ligtvoet
   • Emily Willemsen
   • Anouk de Wit
   • Roman van der Zouwen
   • Guy van de Steen
  2. Jongens C1
   • Marijn van den Werken
   • Gijs van der Plas
   • Guusje Zijderlaan
   • Minke van Bon
   • Elise Schreuders
   • Lotte Boezer
   • Merel Faro
   • Oliwia Cieslak
   • Mick Kemmeren
   • Tieme van Oversteeg
  3. Jongens C2
   • Jesse Klever
   • Niek van der Heijden
   • Marc van Suntenmaartensdijk
   • Marit Klever
   • Femke van der Dussen
   • Jill van Beek
   • Meike de Graaf
   • Evy de Hond
   • Fieve van den Hout
   • Suzan de Wit
  4. Meisjes A1
   • Anne Zoon
   • Carmen van den Broek
   • Marit van Hooren
   • Robin Meeus
   • Faye Noordam
   • Michelle Smits
   • Joelle Morcus
   • Rosalie Dekkers
   • Bente Harms
  5. Meisjes A2
   • Nienke Spuijbroek
   • Anne Boons
   • Daphne van der Plas
   • Lieke Pijnenburg
   • Nimue van der Poel
   • Annemiek de Graauw
   • Daniek Verschuren
   • Vicky van Hooren
   • Brittney van Raaij
   • Kelly Zwiep
  6. Dames 1 (1ste klasse)
   • Melanie Visser
   • Noortje van Gorp
   • Heike Muller
   • Geralda Donkers
   • Inge van den Broek
   • Floor Hermanides
   • Lise de Hond
   • Kiki van Oversteeg
   • Marlon van den Broek
   • Femke Siemons
   • Gitte Muller
  7. Dames 2 (3de klasse)
   • Mieke van Horssen
   • Laura Smits
   • Yvonne Kieboom
   • Myrthe Rombouts
   • Lieke van Onzenoort
   • Manouk Smeulders
   • Mariska van Gorp
   • Ilse Bastiaansen
   • Anouk van Gorp
   • Fleur Fitters
  8. Dames 3 (3de klasse)
   • Laurie van Dijk
   • Marieke Kloonen
   • Wendy van Gorp
   • Anne Kuijsters
   • Janneke Kloonen
   • Chris Donks
   • Chantal de Bont
   • Sarah van Turnhout
   • Marjolijn van Vught
   • Lisa Boeseken
   • Judith Smits
  9. Dames 4 (Master Competitie)
   • Judith van Gulik-Bont
   • Maartje van Kleef
   • Maartje Montens
   • Nienke Ottevanger-Fitters
   • Meike de Hond-Berendse
   • Wieteke Pallandt
   • Peggy Kottier-Kemmeren
   • Yvonne Koppers
   • Antje Snels-Zijlmans
   • Ivette Bont
   • Inge Broeders-Dermois
  10. Heren 1 (3de divisie)
   • Niek Smits
   • Hans van der Hoek
   • Job Dievelaar
   • Viktor van Onzenoort
   • Melvin Vos
   • Mitch Burmanje
   • Jonathan Marchena
   • Maik Siemons
   • Chiel Kottier
   • Kars Smeulders
  11. Heren 2 (promotie klasse)
   • Robbert Janssen
   • Edward de Ruiter
   • Johan Koppers
   • Arjen Vleugel
   • Stijn de Hond
   • Soheil Valadkhani
   • Frank Buster
   • Sander van Oversteeg
   • Frank Passier
  12. Heren 3 (1ste klasse)
   • Mark van Gulik
   • Erik Langemeijer
   • Peter Broeders
   • Robbert van Gulik
   • Mark Dermois
   • Martin Muller
   • Ronnie den Boer
   • Stefan Montens
  13. Heren 4 (2de klasse)
   • Jasper Emmen
   • Gerben van Dongen
   • Lars Groenen
   • Tim van Hemert
   • Maikel Dingenouts
   • Jeroen van de Wouw
   • Jip de Groot
   • Jorrit van Willigen
   • Martijn van de Wouw
  14. Heren 5 (3de klasse)
   • Luke de Ruijter
   • Dirk Graus
   • Willem Wijling
   • Ruben de Vaan
   • Chris Zijlmans
   • Luuk Berkelmans
   • Joep van der Plas
   • Rik Dank
   • Sam Joosen
   • Koen Kuijsters
  15. Heren 6 (3de klasse)
   • Martin Bont
   • Karel de Graaf
   • Marcel Berendse
   • Peter de Weert
   • Cor van Gulik
   • Jan Boons
   • Michiel Berkelmans
   • Sjaak van Noije
   • BACKUP PLAN
   • Marcel Verboven
 • Op ‘n rijtje
  1. CMV
  2. Jongens C1
  3. Jongens C2
  4. Meisjes A1
  5. Meisjes A2
  6. Dames 1 (1ste klasse)
  7. Dames 2 (3de klasse)
  8. Dames 3 (3de klasse)
  9. Dames 4 (Master Competitie)
  10. Heren 1 (3de divisie)
  11. Heren 2 (promotie klasse)
  12. heren 3 (1ste klasse)
  13. Heren 4 (2de klasse)
  14. Heren 5 (3de klasse)
  15. Heren 6 (3de klasse)
 • Trainen en spelen 2017-2018
  • De trainingstijden en de aanvangstijden van de competitiewedstrijden zijn nog niet bekend

Rondvraag

 • Ad van Oversteeg:
  Tot op welke leeftijd mag je scheidsrechteren?
  Zo lang je adem toereikend is.
 • Job Dievelaar:
  Plaatje bij de scheidsrechters is niet compleet.
  Hij is zelf ook scheidsrechter.
  Dat klopt, het is een "ouder" plaatje.
 • Bertus Kamp:
  de Nevobo heeft een plaats in de 2de klasse beschikbaar gesteld voor HS5
  De TC pakt dit op
 • Frank Buster:
  HS2 zoekt nog naar een coach. Wat is de stastus van de zoektocht?
  Loopt nog. De TC is daar mee bezig.
 • Ad van Oversteeg:
  • Scheisrechters:
   In het verleden is eens verplicht gesteld om te gaan fluiten (diploma halen)
   Als er niets gebeurt, dan zullen we dat wellicht ook voor de uit-fluiters moeten gaan verplichten
  • Materialen:
   wellicht een soort van borg per persoon instellen.
   dit om een bedrag te houden ter vervanging.
  • Volleybalschool:
   Is er al aan crowdfunding gedacht?
   Idee voor de Sponsor Commissie.

Slot

Einde van de vergadering.
En tijd om te gaan kijken naar de finale van de Europa League wedstrijd, waarin Ajax het opneemt tegen Manchester United.

gemelde vrijwilligers

 • Marit van Hooren: beach
 • Manouk Smeulders: beach
 • Vicky van Hooren: beach
 • Tim van Hemert: beach
 • Mitch Burmanje: beach
 • Karel de Graaf: beach
 • Brittney van Raaij: beach
 • Robijn Meeus: beach
 • Rik Dank: beach
 • Chris Zijlmans: beach
 • Bertus Kamp: beach
 • Nienke Ottevanger-Fitters: Jeugdactiviteiten
 • Ivette Bont: uit kamp commissie
 • Marlon van de Broek: Loterij Commissie
 • Tim van Hemert: scheidsrechter
 • Manouk Smeulders: jeugd (kijken waarvoor)
 • Kars Smeulders: kamp commissie
 • Joib Dievelaar: kamp commissie
 • Robin Meeus: scheidsrechter
 • Marit van Hooren: scheidsrechter
 • Lieke van Onzenoort: kamp commissie
 • Yvonne Kieboom: kamp commissie
 • Noortje van Gorp: beach commissie

V.C. Atak '55 • Secretariaat: Watersnip 57; 5165 KN Waspik • t. (0416) 316805
Website: www.atak55.nl • E-mail: secretariaat @ atak55.nl • Rabo De Langstraat: NL43RABO0156593947 • KvK Brabant: 40271499 • Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G