Nieuws
Teams
Programma
Uitslagen en standen
Verslagen

Clubinformatie
Lidmaatschap
Contributie
Sponsoren
SponsorKliks
Zaal
Fotoboek
Gastenboek
Inloggen

<<     Juli 2019     >>
Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vri
Zat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Notulen ALV 9 mei 2018

Algemene ledenvergadering

Seizoen 2017 - 2018
9 mei 2018

Welkom

Vaststellen agenda

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 mei 2017.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaaroverzicht voorzitter.
 5. Verslag secretaris.
 6. Financiële zaken 2016-2017.
 7. Verslag kascommissie en benoeming leden.
 8. Décharge bestuur inzake gevoerde financiŽle beleid.
 9. Meer financiële zaken: Begroting en contributie 2018-2019.
 10. Bestuur: verkiezingen en herverkiezingen.
 11. Scheidsrechters.
 12. Ceremonieel intermezzo.
 13. Beleid voor de toekomst.
 14. Vacatures.
 15. Teamindeling nieuwe seizoen.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.

 1. Opening

   

 2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 24 mei 2017.

  De notulen van de vorige jaarvergadering worden akkoord bevonden door de aanwezige leden.

 3. Ingekomen stukken en mededelingen.

  • Scheidsrechters, toekomst
   Opgenomen in de agenda.
  • Afmeldingen:
   • Nieske den Boer
   • Maartje van Kleef
   • Marcel Berendse
   • Nienke Spuijbroek
   • Robbert van Gulik
   • Wendy van Gorp
   • Frank Passier
   • Meike de Hond
   • Frank Buster
   • Martin Muller
   • Arjen Vleugel
   • Martin Bont
   • Ad van Oversteeg
   • Inge Dermois
   • Melvin Vos
   • Maartje Montens
   • Hans van Gorp

 4. Jaaroverzicht voorzitter.

  Mark laat de leden een filmpje zien met een compilatie van de hoogtepunten van seizoen 2017/2018

  Complimenten

  • Aan alle teams voor hun getoonde inzet.
  • Aan alle commissies voor hun inzet en enthousiasme tijdens dit seizoen.
   Alle commissies zijn belangrijk en houden onze club draaiende.
  • Aan alle sponsoren die onze club steunen in welke vorm dan ook.
  • Aan alle vrijwilligers die zich, in welke vorm dan ook, hebben ingezet voor onze club. Zonder vrijwilligers, geen Atak!
  • Aan mijn mede bestuursleden.

 5. Verslag secretaris.

  John laat in vogelvlucht wat getallen zien over het ledental van onze club

  • Goochelen met getalletjes
   • Ledenstand per 7-5-2018
   • Spelende leden: Vrouw / Man
   • Spelende leden: jeugd / senioren
   • Aantallen per leeftijd

  Ledenstand per 7-5-2018

  • betaalde kracht: 2
  • erelid: 6
  • spelend-lid: 163
  • verenigingslid: 72
  • vrijwilliger: 15
  • totaal: 258

  Spelende leden: Vrouw / Man man 71 vrouw 92 totaal 163

  Spelende leden: jeugd / senioren Senioren 83 Jeugd 80 totaal 163

  Aantallen per leeftijd

  • Leeftijd = Aantal
  • < 99 = 83
  • < 18 = 22
  • < 16 = 9
  • < 14 = 12
  • < 12 = 20
  • < 10 = 10
  • < 8 = 7
  • totaal = 163

  Spelende leden in de tijd

  • Jaar: Spelend
  • 2006: 144
  • 2010: 159
  • 2011: 164
  • 2012: 167
  • 2013: 170
  • 2014: 173
  • 2015: 174
  • 2016: 166
  • 2017: 163
  • 2018: 163

 6. Financiële zaken 2016-2017.

  Elaine Smeulders stelt zich voor als nieuwe penningmeester en opvolger van Raymond Kemmeren.
  En presenteert haar verslag:

  • beach toernooi 2017
  • Realisatie seizoen 2016/2017
    Realisatie kosten 2016/2017 (1/2) Realisatie kosten 2016/2017 (2/2) Realisatie Opbrengsten 2016/2017
  • Balans per 31 augustus 2017
  • Decharge bestuur
   • Over het gevoerde financiële beleid seizoen 2016/2017
   • Jacques Koppers geeft toelichting vanuit de kascontrole commissie
   • maakt complimenten over netheid en inzichtelijkheid van de administratie
   • en verzoekt de vergadering om decharge te verlenen
   • wat vervolgens ook gebeurt

 7. Verslag kascommissie en benoeming leden.

  leden:

  • 2017-2018:
   • Maartje van Kleef (niet herkiesbaar)
   • Jacques Koppers (herkiesbaar)
  • 2018-2019:
   • Jacques Koppers
   • Noortje van Gorp

 8. Décharge bestuur inzake gevoerde financiële beleid.

  Na uitleg door Jacques Koppers van de kascontrole commissie verleent de vergadering dëcharge aan het bestuur.

 9. Meer financiële zaken: Begroting en contributie 2018-2019.

  • sheet kosten: basiskosten
  • sheet kosten: algemene kosten
  • sheet opbrengsten en resultaat
  • aandachtspunten
   • Basisregel contributie > zaalhuur + afdracht NeVoBo staat onder druk
   • Contributie opbouw contributie : opbouw ledenbestand herziening
   • PR volwaardige bezetting stabiliteit sponsorinkomsten
   • Materiaal bewustzijn "luxe" positie verantwoordelijkheid
  • Contributievoorstel 2018/2019
    18/1917/18
   Basis lidmaatschap
   (incl. verenigingsleden)€ 25,00€ 25,00
   Training
   Eerste training€ 79,00€ 76,00
   Extra training senioren€ 79,00€ 76,00
   Extra training jeugd (< 18 jaar)€ 40,50€ 39,00
   Mini`s (corr. ivm 1 uur training ipv 1,5 uur traning)€ -18,00€ -20,00
   Competitie
   Senioren€ 157,00€ 151,00
   AB-jeugd€ 74,00€ 71,50
   CDEF-jeugd€ 50,50€ 48,50
   CMV jeugd€ 10,00

 10. Bestuur: verkiezingen en herverkiezingen.

  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Gitte
   • John
   • Mark
   • Ronnie
   • Stefan
   • Elaine
   • Wieteke
  • Niet herkiesbaar:
   • Stijn
  • Nieuwe kandidaten:
   • Vacature(s) : Vrouw/Man/Meisje/Jongen of een duo?

 11. Scheidsrechters.

  Albert Zwerver licht een en ander toe:

  • geel: 35 jeugd en 3de klasse
  • groen: 47 t/m 1ste klasse
  • rood: 5 UIT scheidsrechters
  • wit: 12 niet inzetbaar
  De verhoudingen tussen rood, geel en groen moet beter verdeeld worden
  Het aantal "niet inzetbaar" moet minimaal klein worden

  Geslaagden
  • Maikel Dingenauts VS-2 cursus
  • Lars Groenen VS-2 cursus
  • Simone van Oosterhout VS-2 cursus
  • Melvin Vos VS-2 cursus
  • Ilse Bastiaansen Internettoets
  • Lisa Boeseken Internettoets
  • Inge v.d. Broek Internettoets
  • Jasper Emmen Internettoets
  • Fleur Fitters Internettoets
  • Floor Hermanides Internettoets
  • Koen Kuijsters Internettoets
  • Lieke van Onzenoort Internettoets
  • Brittney van Raay Internettoets

  Seizoen 2018/2019
  • Heren 1: 24 wedstrijden
  • Heren 2: 24 wedstrijden
   fluitisten:
  • Stefan Montens
  • Albert Zwerver
  • Ad van Oversteeg
  • Sjaak van Noye
   aangemeld:
  • Frank Buster

 12. Ceremonieel intermezzo.

  De volgende teams worden in het zonnetje gezet:

  • MA1 Winterkampioen
  • Gemengd C2 Kampioen
  • Heren 2 promoveert

 13. Beleid voor de toekomst.

  • In ontwikkeling
   • Speerpunten vanaf 2017 / 2018
    • Opleiden Jeugdtrainers voor hogere kwaliteit trainingen
    • Sponsorcommissie moet bezet zijn vanaf
    • Inzet officials moet ècht worden uitgebouwd in
    • Aanbod van trainers en jeugdtrainers moet omhoog
    • Groep vrijwilligers moet worden aangevuld
  • Beleid voor de toekomst
   • Speerpunten voor 2018 / 2019
    • Voortzetten van ingeslagen weg 2017/2018
    • Uitbouwen bestand uit-scheidsrechters
    • Aanvullen vrijwilligersbestand met nieuw bloed
    • Verhogen inkomstenkant van de club
    • Invoering AVG (Privacy)

 14. Vacatures.

  • Materialen Commissie
  • Communicatie Commissie
  • Sponsor Commissie
  • Technische Commissie
  • Trainer CMV

  Zin om vrijwilliger te worden?
  Maar je weet niet wat je zou willen doen.
  Geen probleem.
  Meld je aan bij het bestuur, dan nemen we contact met jou op.

  De vacatures worden in het zaaltje via een bord gepresenteerd.
  Geïnteresseerden kunnen zich daar "inschrijven".
  Meld je nu of na afloop van de ALV aan bij het bestuur en draag je steentje bij aan Atak!!

 15. Teamindeling nieuwe seizoen.

  Technische Commissie presenteert:
  De teams voor 2018-2019

  1. Heren 1
   • Jasper Emmen
   • Job Dievelaar
   • Hans van der Hoek
   • Koen Kuijsters
   • Melvin Vos
   • Jonathan Marcena
   • Mitch Burmanje
   • Maik Simons
   • Chiel Kottier
   • Kars Smeulders
   • Trainer/coach: Bas Govers
  2. Heren 2
   • Johan Koppers
   • Edward de Ruijter
   • Arjen Vleugel
   • Frank Buster
   • Sander van Oversteeg
   • Martin Muller
   • Frank Passier
   • Viktor van Onzenoort
   • Trainer: zelf
   • coach: Nick Smits
  3. Heren 3
   • Mark van Gulik
   • Peter Broeders
   • Ronnie den Boer
   • Mark Dermois
   • Arno de Hond
   • Stefan Montens
   • Joost de Hond
   • Robbert van Gulik (meetrainer)
   • Remco Savelkouls (meetrainer)
   • Jeroen van Oversteeg (meetrainer)
   • Stijn de Hond (meetrainer)
   • Trainer: team zelf
   • Coach: John Kottier
  4. Heren 4
   • Jorrit van Willigen
   • Martijn van der Wouw
   • Willem Wijling
   • Lars Groenen
   • Luuk Berkelmans
   • Tim van Hemert
   • Chris Zijlmans
   • Rik Dank
   • Jip de Groot
   • Jeroen van der Wouw
   • Maikel Dingenouts
   • Sam Joosen
   • Trainer: Maikel Dingenouts
   • Coach: Vacant
  5. Heren 5
   • Martin Bont
   • Karel de Graaf
   • Hans van Gorp
   • Cor van Gulik
   • Jan Boons
   • Michiel Berkelmans
   • Sjaak van Nooije
   • Marcel Berende
   • Trainer: Team zelf
   • Coach: Ad van Oversteeg
  6. Dames 1
   • Gitte Muller
   • Heike Muller
   • Kiki van Oversteeg
   • Noortje van Gorp
   • Floor Hermanides
   • Lise de Hond
   • Manouk Smeulders
   • Hester van Onzenoort
   • Laura Smits
   • Lieke van Onzenoort
   • Michelle van den Bent
   • Trainer: Job Dievelaar
   • Coach: Job Dievelaar
   • assistent: lopen gesprekken
  7. Dames 2
   • Femke Siemons
   • Fleur Fitters
   • Mariska van Gorp
   • Myrthe Rombouts
   • Yvonne Kieboom
   • Ilse Bastiaansen
   • Bente Harms
   • Marlon van den Broek
   • Anouk van Gorp
   • Rosalie Dekkers
   • Trainer/ coach: Maikel Dingenouts & Martijn van der Wouw
  8. Dames 3
   • Wendy van Gorp
   • Lisa Boeseken
   • Anne Kuijsters
   • Janneke Kloonen
   • Marieke Kloonen
   • Chris Donks
   • Chantal de Bont
   • Simone van Oorschot
   • Michelle Smits
   • Robin Meeus
   • Marit van Hooren
   • Anne Zoon
   • Trainer/coach: Mitch Burmanje
  9. Dames 4
   • Sarah van Turnhout
   • Lauri van Dijk
   • Marjolijn van Vught
   • Suzanne Jacobs
   • Anouk van Oversteeg
   • Miriam Fens
   • Nieske den Boer
   • Anneke Dermois
   • Elaine Smeulders
   • Carlijn Vleugel
   • Silvia Kraneveld
   • Anjo de Hond
   • Trainer/coach: Jeroen van der Wouw
  10. Dames 5
   • Inge Broeders
   • Yvonne Koppers
   • Peggy Kottier
   • Maartje Montens
   • Maartje van Kleef
   • Judith van Gullik
   • Nienke Ottevanger
   • Ivette Bont
   • Antje Snels
   • Wieteke Pallandt
   • Trainer/coach: in onderhandeling
  11. Meisjes A1
   • Evy van Mever
   • Anne Boons
   • Daphne van der Plas
   • Lieke Pijnenburg
   • Annemiek de Graauw
   • Daniek Verschuren
   • Vicky van Hooren
   • Brittney van Raaij
   • Nienke Spuijbroek
   • Kelly Zwiep (meetrainen)
   • Trainers: Tim van Hemert (woensdag), Noortje van Gorp(vrijdag)
  12. Gemengd-C1
   • Marijn van den Werken
   • Gijs van der Plas
   • Guusje Zijderlaan
   • Minke van Bon
   • Elise Schreuders
   • Lotte Boezer
   • Merel Faro
   • Suzan de Wit
   • Amina Masli
   • Guy van de Steen (meetrainer)
   • Robin Passier (meetrainer)
   • Tieme van Oversteeg (meetrainer)
   • Trainer: Karel de Graaf (woensdag & vrijdag)
  13. Gemengd-C2
   • Jesse Klever
   • Niek van der Heijden
   • Marc van Suntenmaartensdijk
   • Marit Klever
   • Femke van der Dussen
   • Jill van Beek
   • Meike de Graaf
   • Evy de Hond
   • Fieve van den Hout
   • Trainer: Marieke Kloonen (woensdag) Marjolein van Vught (vrijdag)
  14. CMV niveau 3 en 4
   • 17 meisjes
   • Lynn Smits
   • Zoe Donks
   • Evy Erkens
   • Marre Boninga
   • Sietse van Gerwen
   • Noa van der Heijden
   • Bibi Ottevanger
   • Suus van Loon
   • Jet van Oversteeg
   • Isa Schellekens
   • Milou Broekmans
   • Lorena Heesbeen
   • Fenna Broekmans
   • Mirte Kemmeren
   • Jasmijn Schuurmans
   • Pleun van der Plas
   • Anouk de Wit
   • trainen op woensdag 17.00-18.00 uur
   • trainer:
    • VACATURE
    • Miriam Schellekens
    • Laurie van Dijk
    • Janneke Kemmeren
    • Mark van Gulik
  15. CMV niveau 6
   • 7 meisjes
   • Emma Tuerlings
   • Fenne van der Velden
   • Iris van Woensel
   • Mette van Bon
   • Puck van Oversteeg
   • Mirthe Schellekens
   • Noortje Ligtvoet
   • trainen op woensdag 18.00 uur-19.30 uur
   • trainer: Gitte Muller
  16. CMV niveau 6
   • 8 jongens
   • Jesse van Gerven
   • Djay van Eersel
   • Hylke Bonninga
   • Robin Passier
   • Roman van der Zouwen
   • Tom Stoof
   • Rein de Wilde
   • Polle van Oversteeg
   • trainen op vrijdag 18.00 uur-19.30 uur
   • trainer: Maik Siemons


   Wedstrijdschema 2018-2019:

   Tijd Veld1 Veld2 Veld3
   11:45 JC1 JC2 HS4
   13:45 DS2 DS3 MA1
   16:00 DS1 HS3 HS5
   18:15 HS1 leeg HS2

 16. Rondvraag.

  1. Bertus Kamp:
   In een van de C-teams zitten veel B-speelsters. Is het beter om hen in de "B" te laten spelen?
   Peggy (jeugd TC):
   Er is voor "C" gekozen omdat
   • de teams dan bij elkaar blijven
   • er geen team is op "B" niveau
   • het team al hoger (C Hoofdklasse) gaat spelen
  2. Albert Zwerver:
   Afspraak met A-jeugd en nieuwe jeugd in dames-teams op een spelregel-avond te organiseren in september / oktober
   Uit de vergadering blijkt meer animo. Dus gaan we dit voor meer teams opzetten.
  3. Peter de Weert:
   Is het een idee om "huur" te vragen aan de leden voor de nieuwe tenues, opdat er voorzichtiger met de spullen wordt omgegaan.
   Mark:
   Dit is al een aantal malen in het bestuur de revue gepasseerd
   het is moeilijk om tot een goede constructie te komen, die goed handhaafbaar is.
   We blijven openstaan voor een goede constructie.
  4. Peggy Kottier:
   Als scheidsrechter ben je niet altijd op de hoogte van veranderende spelregels.
   Is het mogelijk dat niet alleen scheidsrechters maar ook begeleidende ouders (coaches) worden "bijgeschoold"?
   Mark:
   Dit nemen we mee in het punt van Albert!
  5. Albert Zwerver:
   In september / oktober wordt bij de A-jeugd bekeken wie de instaptoets moeten gaan doen.
   Voor wat betreft deelname aan bekerwedstrijden:
   Mijn advies is om niet mee te doen, omdat dit erg veel gedoe kost om scheidsrechters geleverd te krijgen.
   Willen de teams toch spelen, dan dienen zij zelf voor scheidsrechters te zorgen
  6. Stefan Montens:
   Atak Beach:
   • loopt vol
   • graag snel inschrijven
   • flyers rondbrengen (in Waspik)
   • er zijn voor alle dagen nog vrijwilligers nodig

 17. Sluiting.

  Mark sluit de vergadering
  en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid
  iets waar Atak trots op mag zijn, omdat we weten van omliggende verenigingen dat het ook heel anders kan.
  iedereen krijgt een drankje aangeboden.

V.C. Atak '55 • Secretariaat: Watersnip 57; 5165 KN Waspik • t. (0416) 316805
Website: www.atak55.nl • E-mail: secretariaat @ atak55.nl • Rabo De Langstraat: NL43RABO0156593947 • KvK Brabant: 40271499 • Nevobo Regio Zuid: CKM1V5G